BAS-konsult utvecklar utrustning för cirkulär bioekonomi

Nu testar vi olika detaljer för att få den bästa funktion på
Recycling Closet automatic (RCaut) som ska användas
i stället för Water Closet (WC).